Wymienią tablicę jeszcze przed rocznicą Zbrodni

Pamiątkowa tablica, dedykowana bohaterom II Armii Ludowego Wojska Polskiego, już wkrótce zniknie ze skweru przy ulicy Pruzi. A właściwie zostanie zastąpiona nową, dedykowaną „poległym za Ojczyznę”. Tym samym kończy się spór o to, co zrobić z pomnikiem, którego likwidację nakazuje tzw. ustawa dekomunizacyjna.Niestety walka Kolegów ze ZWiRWP i Powiatowej Rady Kombatanckiej o utrzymanie tablicy upamiętniającej Bohaterów II Armii WP w XXV-lecie LWP w Lubinie zakończyła się klęską.

http://www.lubin.pl/wymienia-tablice-jeszcze-przed-rocznica-zbrodni/

Poseł Lidia Geringer de Oedenberg otrzymała szczególne wyróżnienie za długoletnią współpracę od wrocławskich filatelistów. Honorowy tytuł przedstawiciele wrocławskiego okręgu PZF wręczyli Poseł w czasie wizyty studyjnej w Brukseli.

źródło:www.lgeringer.pl

 

 

   W dniu 21.06 br.  o godz.18-tej, jak zwykle w gościnnych progach kawiarni „Wolak” we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 158 ,Wrocławski Klub Dobrej Pamięci zaprasza wszystkich zainteresowanych  na spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją,  byłym rektorem Uniwersytetu Opolskiego, autorem cyklu książek pod wspólnym tytułem „Kresowa Atlantyda”.

 

 

Hanoi 24 V 2017 r.
Szanowni Panie i Panowie.
Nazywam sie NGO MANH THUONG.Jestem Wietnamczykiem. Mieszkam na ulicy LE TRONG TAN 156 Thanh Xuan,Hanoi.
Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im,gen.Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.(1969-1974).
Poszedłem na emeryturę 2005 roku. Płk mgr inż. Remigiusz Wira był naszym opiekunem. Na zawsze bardzo dziękujemy wam za przekształcenia, sumienną opiekę, dużą pomoc.
Od dawna jestem czytelnikiem strony website DZWRWP. Często oglądam to website, żeby dostać wiadomości, oglądać zdjęcia, czytać artykuły. Mam ciągłe korespondencje z polskimi wykładowcami i kolegami.
Po śmierci płk. mgr. inż. Wiry, czytałem jego życiorys i słowa pożegnania Zarządu DZWiRWP ujawniłem, że: On jeszcze został odznaczony przez Radę Państwa SRW Orderem Przyjaźni w 1985 r. Poproszę uprzejmie was to uzupełnić. Dziękuję bardzo.
Na końcu serdecznie życzę wam : dużo zdrowia, wiele szczęścia w życiu osobistym, dużo sukcesów w działalności oraz wszystkiego najlepszego.
Do widzenia! 
Ngo Manh Thuong

Dzisiaj obchodzimy 60-tą rocznicę urodzin Unii Europejskiej. Po straszliwej II wojnie światowej zwaśnione od wieków narody – porozumiały się, aby położyć kres wzajemnemu wyniszczaniu się. Francja i Niemcy, do których dołączyły Belgia, Holandia, Luksemburg oraz Włochy – w 1951 r. podpisały w Paryżu traktat o polityczno-gospodarczym zjednoczeniu. Tak powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Sześć lat później w Rzymie kraje te podpisały kolejny traktat o utworzeniu wspólnego rynku w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Datę 25 marca 1957 r. uznaje się za symboliczne narodziny Unii Europejskiej. Największą wartością związku obecnie jest to, że w 28 demokratycznych państwach europejskich jest pokój. Rozwój i coraz większy ich dobrobyt to wartość dodana. Warto w tym dniu przypomnieć sobie historię ostatnich 60 lat Europy i docenić to co udało nam się razem.